ÇapE-poçtNaxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

07  iyun 2011-ci il tarixli 23-04/S nömrəli

Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir


"Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi"

 mövzusunda beynəlxalq simpoziumun kecirilməsi ilə əlaqədar

 TƏDBIRLƏR PLANI

 

S/№-si

Tədbirin adı

İcraya məsul taşkilat

İcra müddəti

1.

"Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi" mövzusunda beynəlxalq simpozium kecirilməsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

20-24 iyul 2011-ci il

2.

Gəmiqaya ekspedisiyasının təşkili

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali

Məclisi

Нər ilin iyul ayının 3-cü ongünlüyü

3.

"Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ mədəniyyəti" mövzusunda elmi konfransın kecirilməsi

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

2012-ci il

4.

Muxtar respublika ərəzisindəki Gəmiqaya, Oğlanqala, Ovcular təpəsi və Duzdağ ərazisində aparılmış elmi tədqiqatların davam etdirilməsi, digər ilkin yaşayış. məskənlərinin elmi araşdırmalara cəlb olunması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi

Müntəzəm

5.

Naxçıvan Duzdağı ilə əlaqədar tarixi, arxeoloji və etnoqrafik materialların toplanması və nəşr etdirilməsi

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

2012-ci il

6.

"Tarixi mənbələrdə Nuh" sənədlər toplusunun nəşrə hazırlanması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi

2012-ci il

7.

Nuh peyğəmbərin məzarüstü abidəsi barədə bələdçi kitabının hazırlanması

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2011-ci il

8.

Naxçıvan qədim qala divarlarının bərpası ərazidə muzeyin yaradılması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2012-ci il

9.

Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin tarixi inkişaf yoluna həsr olunmuş albom kitabın hazırlanması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

2012-ci il

10.

"Naxçıvanda ilkin səhər mədəniyyəti" mövzusunda sənədli filmin və internet saytının hazırlanması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Informasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi

2012-ci il

11.

Aparılmış elmi tədqiqat işlərinə aid materialların çap olunması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

2012-ci il

 

 

 

 

 

Naxçıvan   Muxtar   Respublikası   Ali Məclisi Sədrinin 07  iyun 2011-ci il tarixli 23-04/S nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi"

mövzusunda beynəlxalq simpoziumun kecirilməsi ilə əlaqədar

TƏDBIRLƏR PLANI

 

S/№-si

Tədbirin adı

İcraya məsul taşkilat

İcra müddəti

1.

"Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi" mövzusunda beynəlxalq simpozium kecirilməsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi

20-24 iyul 2011-ci il

2.

Gəmiqaya ekspedisiyasının təşkili

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali

Məclisi

Нər ilin iyul ayının 3-cü ongünlüyü

3.

"Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ mədəniyyəti" mövzusunda elmi konfransın kecirilməsi

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

2012-ci il

4.

Muxtar respublika ərəzisindəki Gəmiqaya, Oğlanqala, Ovcular təpəsi və Duzdağ ərazisində aparılmış elmi tədqiqatların davam etdirilməsi, digər ilkin yaşayış. məskənlərinin elmi araşdırmalara cəlb olunması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi

Müntəzəm

5.

Naxçıvan Duzdağı ilə əlaqədar tarixi, arxeoloji və etnoqrafik materialların toplanması və nəşr etdirilməsi

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

2012-ci il

6.

"Tarixi mənbələrdə Nuh" sənədlər toplusunun nəşrə hazırlanması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi

2012-ci il

7.

Nuh peyğəmbərin məzarüstü abidəsi barədə bələdçi kitabının hazırlanması

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2011-ci il

8.

Naxçıvan qədim qala divarlarının bərpası ərazidə muzeyin yaradılması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2012-ci il

9.

Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin tarixi inkişaf yoluna həsr olunmuş albom kitabın hazırlanması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

2012-ci il

10.

"Naxçıvanda ilkin səhər mədəniyyəti" mövzusunda sənədli filmin və internet saytının hazırlanması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Informasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi

2012-ci il

11.

Aparılmış elmi tədqiqat işlərinə aid materialların çap olunması

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti

2012-ci il

 

 

 

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə Sənədlər Beynəlxalq simpoziumun kecirilməsi ilə əlaqədar TƏDBIRLƏR PLANI
Yuxarı qayıt