Qədim yaşayış yerləri

Maxta Kültəpəsi II

ÇapE-poçt

MAXTA KÜLTƏPƏSİ II

 

Şərur r-nunun Maxta k.-ndən ş.-də Ilk Tunc dövrünə (е.ə. 4-cü minilliyin 2-ci yarısı – е. ə. 3-cü minillik) aid yaşayış yеri.

ardını oxu

 

Maxta Kültəpəsi I

ÇapE-poçt

MAXTA KÜLTƏPƏSİ I

 

Şərur r-nunun Maxta k. yaxınlığında Ilk Tunc dövrünə aid yaşayış yeri. 1985 il də qeydə alınmışdır. Yer səthindən 2 m hündürlükdəki təpədən ibarət olub, əkin sahələri q. tərəfdən kanalla məhdudlaşır.

ardını oxu

 
 

Kültəpə II

ÇapE-poçt

KÜLTƏPƏ II

 Naxçıvan ş.-ndən 12 km şm.-da, Babək r-nunun Yuxarı Uzunoba k. Yaxınlığında e.ə. 4–1-ci minilliklərə aid yaşayış yeri. Bu abidə vaxtilə təbii dağıntıya məruz qalmış, onun böyük bir hissəsi Cəhriçay tərəfindən yuyulmuşdur. Hazırda yaşayış yerinin salamat qalan hissəsinin sahəsi 3 ha.-dır.

ardını oxu

 
 

Kültəpə I

ÇapE-poçt

KÜLTƏPƏ I

 Naxçıvan ş.-ndən 8 km şm.-ş.-də, Babək r-nunun Kültəpə k. ərazisində, Naxçıvançayın sol sahilində Eneolit–Ilk Dəmir dövrünə aid yaşayış yeri. Abidənin yalnız kiçik bir hissəsi müasir dövrədək salamat qalmışdır. Onun sahəsi 1,5 ha.-dır. 1904 ildə Kültəpədə kəşfiyyat xarakterli tədqiqat işləri aparılmış, aşkar edilmiş materialların bir qismi 1905 ildə Tiflisdəki Qafqaz muzeyinə verilmişdir.

ardını oxu

 
 

Ovçular təpəsi

ÇapE-poçt

OVÇULAR TƏPƏSİ

 

Şərur r-nunun Dizə k. yaxınlığında Eneolit və Erkən Tunc dövrünə aid arxeoloji abidə. Sahəsi təqribən 10 ha. Yaşayış yerində 900 m2 sahədə 1-1,5 m dərinliyədək tədqiqat aparılmışdır.

ardını oxu

 
 

Səhifə 2 > 3-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə QƏDİM YAŞAYIŞ YERLƏRİ
Yuxarı qayıt