Simpozium. Məqalələr.

Bəhlul İbrahimli. Naxçıvanin qədim şəhərləri: Sumbatan-Dizə.

ÇapE-poçt

 

BƏHLUL İBRAHIMLI
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

 NAXÇIVANIN QƏDIM ŞƏHƏRLƏRI: SUMBATAN-DIZƏ

 Açar sözlər: Naxçıvan, qədim şəhər, Sumbatan-Dizə, qala, kontrfors.
 Naxçıvanin əlverişli təbii-coğrafi şəraiti və geosiyasi mövqeyi bölgədə iqtisadi münasibətlərin erkən inkişafına və sosial differensasiyaya şərait yaratmışdı. Artıq İlk tunc dövründə yaşayış məskənləri genişlənmiş, onların plan quruluşunda müəyyən qanunauyğunluqlar əmələ gəlmişdi. Əlverişli təbii hündürlükdə yerləşən dini mərkəzin – məbədin ətrafında nisbətən varlı yaşayış evləri və sənətkar emalatxanaları yerləşmişdi.

ardını oxu

 

Rəsul Bağırov. Naxçıvançay hövzəsi eneolit dövründə (e.ə. VI-IV minillik).

ÇapE-poçt

 

RƏSUL BAĞIROV
Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Naxçıvan Dövlət Universiteti

 NAXÇIVANÇAY HÖVZƏSİ ENEOLİT DÖVRÜNDƏ
(e.ə. VI-IV minillik)

 

Arxeoloji araşdırmalar göstərir ki, Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan ərazisində eneolit dövrü e.ə. VI-IV minilliklərdə neolit dövrünü əvəz etmişdir. Azərbaycan ərazisi, o cümlədən Naxçıvan diyarı eneolit mədəniyyətinin yaranması və inkişafı üçün əlverişli olmuşdur.

ardını oxu

 
 

Qadir Əliyev. Naxçıvan MR ərazisindəki siklop tikililər.

ÇapE-poçt

 

QADIR ƏLIYEV
Naxçıvan Dövlət Universiteti

 NAXÇIVAN MR ƏRAZİSİNDƏKİ SİKLOP TİKİLİLƏR

 Arxeoloji araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının  ərazisi dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Bu ərazilərin zəngin coğrafi şəraiti ibtidai insanların qədim zamanlardan burada məskunlaşmasına şərait yaratmışdır.

ardını oxu

 
 

Nazim Bababəyli, Myung Ga Yaung, Fateh İmat. Naxçıvanda qədim məskunlaşmanin paleocoğrafi şəraitinə dair.

ÇapE-poçt

 

NAZIM BABABƏYLI
Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.
    MYUNG GA YAUNG
Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.
Azərbaycan, Naxçıvan Dövlət Universiteti
FATEH İMAT
Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.
Türkiyə, Kızılırmak Kolleci

NAXÇIVANDA QƏDIM MƏSKUNLAŞMANIN PALEOCOĞRAFI ŞƏRAITINƏ DAIR

 

Naxçıvan – Sovet İttifaqının yaşamaqda olan ən qədim şəhəridir... Şəhər mühüm ticarət yollarının kəsişməsində yaranmışdır... Qədim Naxçıvanda duz ticarəti birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb etmişdir (1, səh. 315).
    Naxçıvan – Yaxın Şərqin qədim şəhərlərindəndir (2, səh 213).
    Naxçıvan MSSR – qədim mədəniyyət mərkəzidir. Qədimdə onun ərazisindən Yaxın və Orta Şərqin ticarət yolları keçmişdir (3, səh. 69).
    Ədəbiyyat istinadlarından göründüyü kimi bir çox coğrafi mənbələrdə Naxçıvanın Yaxın və Orta şərqin ən qədim şəhərlərindən biri, MDB məkanında isə ən qədim yaşamaqda olan şəhər olması göstərilmişdir.

ardını oxu

 
 

Hacı Qadir Qədirzadə. Dörd çay nəzəriyyəsi və Naxçıvanda sivilizasiya məsələsi.

ÇapE-poçt

 

HACI QADIR QƏDIRZADƏ
AMEA Naxçıvan Bölməsi

DÖRD ÇAY NƏZƏRİYYƏSİ VƏ NAXÇIVANDA SİVİLİZASİYA MƏSƏLƏSİ.

 

Mövzunu şərh edərkən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 07 iyun 2011-ci ildə imzaladığı “Naxçıvan: ilkin məskunlaşma və şəhərsalma yeri kimi” sərancamında qarşıya qoyulmuş hər iki məqama  xüsusi diqqət yetirməyi nəzərdə tutmuşuq. Məsələnin birinci tərəfi Naxçıvanın Daş dövründən başlayaraq ilkin yaşayış məskənlərindən biri olmasıdır ki, bununla əlaqəli məlumatlar arxeoloji mənbələrdə, xüsusən , Əsədulla Cəfərovun, Azad Zeynalovun (3; 4,s.69-72; 5,s.26-30) əsər və məqalələrində, həmçinin müxtəlif ensiklopediyalarda, toplularda öz əksini tapmışdır.

ardını oxu

 
 

Səhifə 4 > 5-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə SİMPOZİUM Məqalələr
Yuxarı qayıt