Sənədlər

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

“Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ” mövzusunda

Beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında

Ardını oxu...

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN
S Ə R Ə N C A M I
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
Xalq yaradıcılğı günlərinin
keçirilməsi haqqında

Ardını oxu...

 
 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin
tədqiq edilməsi haqqında

ardını oxu

 
 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R ƏN C A M I

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və
mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması
işinin təşkili haqqında
 

ardını oxu

 
 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

S Ə R Ə N C A M I

Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki
məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında

ardını oxu

 
 

Səhifə 1 > 2-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə Sənədlər
Yuxarı qayıt