Axtar

Axtarış sözü kültəpə Ümumi:25 nəticə tapıldı.

Yenidən axtar

Axtarışın nəticələri

 1. «Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Taıbovun Ç I X I Ş I

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... 11 iqlim qurşağından 9-nun Naxçıvanda olması daş dövründən başlayaraq insanların burada məskunlaşması ilə nəticələnmişdir. Eradan əvvəl 4-cü minilliyə aid Kültəpə, Qazma, Kilid, Oğlanqala, Govurqala, Daşqala ... Çərşənbə axşamı, 27 Dekabr 2011
 2. Kitablar

  Kateqoriya: Nəşrlər/Nəşrlər

  ... Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Oğlanqala və digər abidələrdə aparılan tədqiqatların ilkin nəticələri). Naxçıvan, 2010, 119 s. Vəli Bаxşəliyеv. Nахçıvаnın аrхеоlоji аbidələri. Bаkı: Еlm, 2008, 301 s. Vəli ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 3. Yekun iclas

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... Neolit dövründən (9-7-ci minilliklər) başlayaraq I  Kültəpə, Ovçulartəpəsi, Sədərək, Xələc, Şahtaxtı, Nəhəcir və bu kimi yaşayış yerləri salmışlar. Naxçıvanın ilk yaşayış məskənindən biri kimi təqdim ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 4. Naxçıvan 5 min il. 27 iyul.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... Kültəpə, Ovçulartəpəsi, Sədərək, Xələc, Şahtaxtı, Nəhəcir və bu kimi yaşayış yerləri salmışlar. Naxçıvanın ilk yaşayış məskənindən biri kimi təqdim olunmasının çox böyük elmi, tarixi və siyasi əhəmiyyəti ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 5. Naxçıvan 5 min il. 23 iyul.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... Naxçıvan ərazisində olması ilkin insanların bu çayların ətrafında məskunlaşmasına imkan verib. Onlar əkinçilik və hey­­­­­­­vandarlıqla məşğul olublar. Kültəpə və digər ərazilərdə aparılan qazıntılardan ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 6. İbrahim Kazımbəyli. Naxçıvan və İrəvanın qədim əhalisi.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... I Kültəpə yaxşı tədqiq edildiyindən (7) o dövrdəki əhali haqqında da müəyyən təsəvvürlər yaratmağa imkan verir. Arxeoloji materiallar şumerlərin Naxçıvan və İrəvan bölgəsində yaşadığını söyləməyə əsas ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 7. Maisə Xanım Rəhimova. Azərbaycanın arxeoloji tədqiqatlarında Naxçıvan abidələrinin yeri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... ilə əlaqələr bilavasitə körpü rolunu oynamışdır. I və II Kültəpə yaşayış yerlərində, Ovçular təpəsi, I Maxta və Plovdağ abidələrində aparılan arxeoloji tədqiqatlar Naxçıvan ərazisində urbanizasiya prosesinin ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 8. Gülnarə Qənbərova. Azərbaycanın memarlıq tarixində Naxçıvanın şəhərsalma mədəniyyəti.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... yaxınlığında 21 m-dən çox mədəni qata malik Kültəpə abidəsindən qazıntılar zamanı Enolit və Tunc dövrünə aid bir sıra materiallar əldə etmişdir (gildən düzəldilmiş xalça toxumaq üçün dəzgahlar, sümükdən ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 9. İlhami Əliyev. Səfəvi dövrü mənbələri Naxçıvan şəhərinin yaranma tarixi haqqinda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... S. Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar (II Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Oğlanqala və digər abidələrdə aparılan tədqiqatların ilkin nəticələri). Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 119 s. 4.    Evliya Ç. ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 10. Hacıfəxrəddin Səfərli. Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin yaranmasi tarixindən.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif yerlərində (I Kültəpə, Ovçulartəpəsi, Sədərək, Sirab və s.) aparılan arxeoloji tədqiqatlar göstərdi ki, burada Neolit dövründən başlayaraq ilk yaşayış məskənləri ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 11. Abbas Seyidov. Naxçıvan şəhərinin beş min yaşi arxeoloji və yazili qaynaqlarda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... ətraf ərazilərdə yerləşən və tədqiq olunan Qazma mağarası, II Kültəpə, Duz mədənləri, Əshabi-Kəhf mağarası, Nuh peyğəmbərin abidəsi və s. kimi həmdövr-yaşı eramızdan əvvəllərə gedən abidələrin tarixi birgə ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 12. Rəsul Bağırov. Naxçıvançay hövzəsi eneolit dövründə (e.ə. VI-IV minillik).

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... əşyaların meydana çıxması ilə fərqlənir. Bu dövrdə mis emalının və metalişləmənin əsası qoyulmuşdur.     Azərbaycanın eneolit abidələrinin müəyyən qrupu Kültəpə mədəniyyəti adlandırılmışdır. ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 13. Nazim Bababəyli, Myung Ga Yaung, Fateh İmat. Naxçıvanda qədim məskunlaşmanin paleocoğrafi şəraitinə dair.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... Ələsgərov, R.F. Kərimov iqlimin son 12 min il ərzində altı dəfə kəskin dəyişdiyini isbat etmişlər (8, səh. 124). Onlar tərəfindən Azıx, Tağlar, Damcılı, Daşsalahlı mağaraları, Leylatəpə, Çatağantəpə, Kültəpə, ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 14. Hacı Qadir Qədirzadə. Dörd çay nəzəriyyəsi və Naxçıvanda sivilizasiya məsələsi.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... Avropa mənafeyindən deyil reallıqdan və milli düşüncə tərzindən yanaşmaq lazımdır. Əvvəlki illərdə bu məsələ tanınmış arxeoloq V.Əliyev tərəfindən qaldırılmışdır (8, s.3.). Həmin dövrdə daha çox II Kültəpə ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 15. Vəli Əliyev. Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyəti.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... Bu məsələnin düzgün elmi şəkildə araşdırılması üçün yeganə mənbə paleoantropoloji (insan sümük qalıqları) materialdır. Naxçıvan şəhəri yaxınlığındakı Kültəpə qədim yaşayış yerindən 7000 il bundan əvvələ, ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 16. Naxçıvanın orta tunc dövrü mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... dəyişikliklər Naxçıvanı da əhatə etmiş və bu ərazidə boyalı qablarla xarakterizə edilən yeni bir mədəniyyət formalaşmışdır. Orta Tunc dövrü adlandırılan bu dövr I Kültəpə, II Kültəpə, Şahtaxtı, Qızılburun, ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 17. Naxçıvan Kür-Araz mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... Iqtisadiyyatın inkişafı və əhalinin artması yeni yaşayış yerlərinin salınmasına səbəb olmuşdur. Bu dövrə aid I Kültəpə, II Kültəpə, Aşağıdaşarx, Ovçular təpəsi, I Maxta Kültəpəsi, II Maxta Kültəpəsi, ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 18. Naxçıvan eneolit mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... səbəb olmuş, yaşayış üçün əlverişli olan yeni ərazilər mənimsənilmişdir. Bu dövrə aid I Kültəpə, Sədərək, Xalac, Ərəbyengicə və digər abidələr qeydə alınmışdır. I Kültəpə yaşayış yerində aparılan araşdırmalar ... Çərşənbə, 16 Noyabr 2011
 19. Şahtaxtı

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... materialları içərisində özünə geniş analogiya tapır. Buradan aşkar olunmuş boyalı və boz rəngli keramika məmulatı I Kültəpədən, II Kültəpədən, Çalxanqaladan, Qazançıqaladan, Nəhəcirdən və başqa abidələrdən ... Çərşənbə, 09 Noyabr 2011
 20. Maxta Kültəpəsi II

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  MAXTA KÜLTƏPƏSİ II   Şərur r-nunun Maxta k.-ndən ş.-də Ilk Tunc dövrünə (е.ə. 4-cü minilliyin 2-ci yarısı – е. ə. 3-cü minillik) aid yaşayış yеri. Yеrli əhali arasında Qоrtçulu yеri adlanır. ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011

Yenidən axtar

Axtarışın parametirləri

Yalnız Axtarış:

Səhifə 1 > 2-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə
Yuxarı qayıt