Axtar

Axtarış sözü kür-araz mədəniyy Ümumi:42 nəticə tapıldı.

Yenidən axtar

Axtarışın nəticələri

 1. Abbas Seyidov. Naxçıvan şəhərinin beş min yaşi arxeoloji və yazili qaynaqlarda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... ki, Naxçıvan şəhərinin yaşı ilə bağlı araşdırmalar lazım olan yerdə aparılmamış, Naxçıvan şəhərinin Nuh peyğəmbərlə bağlılığı elmi tədqiqatlardan kənarda qalmışdır...Eneolit, Kür-Araz və boyalı qablar ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 2. Bəhlul İbrahimli. Naxçıvanin qədim şəhərləri: Sumbatan-Dizə.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    BƏHLUL İBRAHIMLI AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu  NAXÇIVANIN QƏDIM ŞƏHƏRLƏRI: SUMBATAN-DIZƏ  Açar sözlər: Naxçıvan, qədim şəhər, Sumbatan-Dizə, qala, kontrfors.  Naxçıvanin ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 3. Rəsul Bağırov. Naxçıvançay hövzəsi eneolit dövründə (e.ə. VI-IV minillik).

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... metallurgiyasının yerli zəminində meydana gəlib inkişaf etməsini təmin edən əsas faktlardan biri olmuşdur.     I Kültəpənin  Eneolit təbəqəsindən tapilmiş Kür-Araz mədəniyyəti  ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 4. Qadir Əliyev. Naxçıvan MR ərazisindəki siklop tikililər.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    QADIR ƏLIYEV Naxçıvan Dövlət Universiteti  NAXÇIVAN MR ƏRAZİSİNDƏKİ SİKLOP TİKİLİLƏR  Arxeoloji araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının  ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 5. Nazim Bababəyli, Myung Ga Yaung, Fateh İmat. Naxçıvanda qədim məskunlaşmanin paleocoğrafi şəraitinə dair.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... Xəzəryurd, Nəbiyurdu, Qaranquş platosunda ilkin məskunlaşma başlayır. Tarixçilərin Kür-Araz mədəniyyəti dövrü, coğrafiyaçı və geoloqların Holosenin Subborial əsri adlandırdığı bu zaman çərçivəsində Kür-Araz ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 6. Hacı Qadir Qədirzadə. Dörd çay nəzəriyyəsi və Naxçıvanda sivilizasiya məsələsi.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    HACI QADIR QƏDIRZADƏ AMEA Naxçıvan Bölməsi DÖRD ÇAY NƏZƏRİYYƏSİ VƏ NAXÇIVANDA SİVİLİZASİYA MƏSƏLƏSİ.   Mövzunu şərh edərkən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 7. Azad Zeynalov. Naxçıvan ərazisi orta paleolit dövründə.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    A.Ə.Zeynalov  NAXÇIVAN ƏRAZİSİ ORTA PALEOLİT DÖVRÜNDƏ   Öyrənilmə tarixi İnsanın formalaşma dövründə Azərbaycanın ərazisində əlverişli paleoiqlim şəraitin olmasına baxmayaraq, ... Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2011
 8. Əsədulla Cəfərov. Naxçıvanın qədim insan düşərgələri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    Əsədulla Cəfərov Tarix elmləri doktoru NAXÇIVANIN QƏDİM İNSAN DÜŞƏRGƏLƏRİ  Uzun zamanlar ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılan arxeoloji kəşfiyyat və tədqiqat işləri ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 9. Vəli Əliyev. Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyəti.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    Vəli Əliyev AMEA-nın müxbir üzvü, professor NAXÇIVANIN İLKIN ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏTİ   Acar sözlər: Naksuana, Naxç, Nəşəva, Nəqşicahan, Naxçıbon, Naxçıvon, Naxçıvan, Mehri ölkəsi, Kür-Araz ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 10. Naxçıvanın orta tunc dövrü mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... şimal rayonlarında Orta Tunc dövrü mədəniyyəti qara rəngli, cilalı, bəzən isə basma naxışlı keramika məmulatı ilə xarakterizə edilməkdədir. Bu mədəniyyətin Kür-Araz mədəniyyətinin təsiri ilə formalaşdığı ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 11. Naxçıvan Kür-Araz mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  NAXÇIVAN KÜR-ARAZ MƏDƏNİYYƏTİ  E.ə. 4-3-cü minilliklərdə Naxçıvan ərazisində yayılmış arxeoloji mədəniyyət. Erkən Tunc dövründə qədim Naxçıvan sakinlərinin tarixində əsaslı ictimai-iqtisadi dəyişikliklər ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 12. Naxçıvan eneolit mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... I Kültəpənin Eneolit təbəqəsindən aşkar olunan tapıntılar Kür-Araz mədəniyyəti dövründə inkişaf edən mis-arsen metallurgiyasının əsasının məhz Eneolit dövründə qoyulduğunu göstərir. Arxeoloji araşdırmalara ... Çərşənbə, 16 Noyabr 2011
 13. Xaraba Gilan (Kilan)

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  XARABA GİLAN (KİLAN)   Ordubad ş. yaxınlığında orta əsr şəhər yeri. 1926–29 illərdə və 1976 ildən tədqiq olunur. Sah. 100 ha-dan çoxdur.Abidənin q. tərəfində e. ə. 2–1-ci minilliklərə aid yaşayış ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 14. Maxta Kültəpəsi II

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  MAXTA KÜLTƏPƏSİ II   Şərur r-nunun Maxta k.-ndən ş.-də Ilk Tunc dövrünə (е.ə. 4-cü minilliyin 2-ci yarısı – е. ə. 3-cü minillik) aid yaşayış yеri. Yеrli əhali arasında Qоrtçulu yеri adlanır. ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 15. Kültəpə II

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... II. Ilk Tunc dlövrünə aid tikinti qalıqları və nalşəkilli ocaq qurğusu.  Mədəni təbəqələrin ümumi qalınlığı 14 m-dir. Birinci təbəqə Ilk Tunc dövrünə aid olub, Kür-Araz mədəniyyətinə aid maddi-mədəniyyət ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 16. Kültəpə I

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... m dərinlikdə yerləşir. Bu təbəqədən Kür-Araz mədəniyyətinə aid müxtəlif maddi-mədəniyət nümunələri aşkar edilmişdir. Qazıntı zamanı ikinci təbəqədə 14 tikinti qatı öyrənilmişdir.  Binalar, əsasən, ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 17. Ovçular təpəsi

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... arasında çəhrayı astarlı qabların parçalarına, habelə Kür-Araz mədəniyyətinin son mərhələsi üçün xarakterik olan bikonus formalı və ilgəkşəkilli qulpu ağzının kənarı ilə birləşən cilalı qablara rastlanmışdır. ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 18. Oğlanqala

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  OĞLANQALA Oğlanqalanın bərpa layihəsi.   Şərur r-nunda e. ə. 2–1-ci minilliklərə aid yaşayış yeri. Arpaçay sahilindəki Qaratəpə dağındadır. Sah. 40 ha. Mədəni təbəqənin qalınlığı 4 m-dən ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 19. QƏDİM DUZ MƏDƏNİ

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

    QƏDİM DUZ MƏDƏNİ   Böyükdüz k. yaxınlığında Naxçıvan şəhərindən 12 km aralıda yerləşən arxeoloji abidə. 19 əsrin 70 illərində Duzdağda işləmiş dağ-mədən mühəndisi Koşkul və Bayer adlı ... Bazar ertəsi, 07 Noyabr 2011
 20. Gəmiqaya rəsmləri

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  Gəmiqaya rəsmləri  Kiçik Qafqazın Ordubad dağlarında, Qapıcıq d.-nın c. və ş. yamaclarındakı Nəbi yurdunda, Qaranquş yaylaqlarında qayaüstü təsvirlər. Arxeoloqlar Qaranquş yaylağında qayaüstü rəsmlərin ... Bazar, 06 Noyabr 2011

Yenidən axtar

Axtarışın parametirləri

Yalnız Axtarış:

Səhifə 2 > 3-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə
Yuxarı qayıt