Axtar

Axtarış sözü Maxta Ümumi:8 nəticə tapıldı.

Yenidən axtar

Axtarışın nəticələri

 1. Kitablar

  Kateqoriya: Nəşrlər/Nəşrlər

  ... Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Oğlanqala və digər abidələrdə aparılan tədqiqatların ilkin nəticələri). Naxçıvan, 2010, 119 s. Vəli Bаxşəliyеv. Nахçıvаnın аrхеоlоji аbidələri. Bаkı: Еlm, 2008, 301 s. Vəli ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 2. Mehmet Işikli. Şərqi Anadolu Cənubi Qafqaz mədəni mühitində Ərzurum və Naxçıvan bölgələrinin yeri və önəmi.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... yerleşimini gün ışığına çıkarmıştır. Kültepe I ve II yerleşimleri, Maxta Kültepesi I ve II, Ovculartepesi, Erebyengicesi ve Xalaç bu açıdan öne çıkan merkezlerdir . Özellikle 1950’li yıllarda Abibbullayev ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 3. Maisə Xanım Rəhimova. Azərbaycanın arxeoloji tədqiqatlarında Naxçıvan abidələrinin yeri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... öyrənilməsidir. Uzun illərdir ki, bu məsələnin həlli tədqiqatçılar arasında həmişə mübahisə mövzusu olaraq qalır. Naxçıvan ərazisində yerləşən Ovçular təpəsi, Maxta, Xələc və Plovdağ abidələrində aparılan ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 4. İlhami Əliyev. Səfəvi dövrü mənbələri Naxçıvan şəhərinin yaranma tarixi haqqinda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... S. Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar (II Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Oğlanqala və digər abidələrdə aparılan tədqiqatların ilkin nəticələri). Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 119 s. 4.    Evliya Ç. ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 5. Naxçıvan Kür-Araz mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... Iqtisadiyyatın inkişafı və əhalinin artması yeni yaşayış yerlərinin salınmasına səbəb olmuşdur. Bu dövrə aid I Kültəpə, II Kültəpə, Aşağıdaşarx, Ovçular təpəsi, I Maxta Kültəpəsi, II Maxta Kültəpəsi, ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 6. Maxta Kültəpəsi II

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  MAXTA KÜLTƏPƏSİ II   Şərur r-nunun Maxta k.-ndən ş.-də Ilk Tunc dövrünə (е.ə. 4-cü minilliyin 2-ci yarısı – е. ə. 3-cü minillik) aid yaşayış yеri. Yеrli əhali arasında Qоrtçulu yеri adlanır. ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 7. Maxta Kültəpəsi I

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  MAXTA KÜLTƏPƏSİ I   Şərur r-nunun Maxta k. yaxınlığında Ilk Tunc dövrünə aid yaşayış yeri. 1985 il də qeydə alınmışdır. Yer səthindən 2 m hündürlükdəki təpədən ibarət olub, əkin sahələri q. tərəfdən ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 8. Kültəpə I

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... fikrincə, bu cür ocaq qurğuları əvvəlcə məişət də, sonra isə sitayiş məqsədi ilə istifadə edilmişdir. Belə ocaq qurğuları Iqdır, Karaz, Maxta, II Kültəpə, Amiranisqora və b. abidələrdən məlumdur. II Kültəpənin ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011

Yenidən axtar

Axtarışın parametirləri

Yalnız Axtarış:

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə
Yuxarı qayıt