Axtar

Axtarış sözü Naxçıvan Ümumi:47 nəticə tapıldı.

Yenidən axtar

Axtarışın nəticələri

 1. Gəmiqaya rəsmləri

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... həkk olunduğu ərazidə Azərbaycan türklərinin ulu babalarına aid yurd yerlərinin qalıqlarını aşkara çıxarmış, müəyyənləşdirmişlər ki, Alp çəmənlikləri ilə zəngin olan Gəmiqaya-Qaranquş yaylağı Naxçıvanın ... Bazar, 06 Noyabr 2011
 2. Gəmiqaya

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... yamaclı, konusvarı formaya malik olan dağ qədim vulkanik süxurlardan əmələ gəlmişdir. Min illər boyu Naxçıvan əhalisinin iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən G. yaylaqlarının ərazisi bir növ müqəddəsləşmiş, ... Bazar, 06 Noyabr 2011
 3. QAZMA MAĞARASI

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... e. ə. 3-cü minillikdə bu ərazi türklərin ərazisi olmaqla Kas türklərinə məxsus olmuşdur və qalanın adı qazıntı ilə heç bir əlaqəsi olmayan Kas bəylərinin adındandır. Ədəb.: C ə f ə r o v Ə. Naxçıvan ... Bazar, 06 Noyabr 2011
 4. Naxçıvanda ilkin şəhər mədəniyyəti

  Kateqoriya: Demo/Content

  Naxçıvanda qədim insanlar Palеоlit dövründən başlayaraq məskən salmışlar. Naxçıvanın qədim mədəniyyəti Yaxın Şərq ölkələri ilə iqtisadi-mədəni əlaqələr şəraitində inkişaf еdib təşəkkül tapmışdır. Е.ə. ... Cümə axşamı, 04 Mart 2010
 5. “Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan”

  Kateqoriya: Kateqoriya

 6. “Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ” mövzusunda

  Kateqoriya: Kateqoriya

 7. Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni

  Kateqoriya: Bölmə

Yenidən axtar

Axtarışın parametirləri

Yalnız Axtarış:

Səhifə 3 > 3-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə
Yuxarı qayıt