Axtar

Axtarış sözü Oğlanqala Ümumi:17 nəticə tapıldı.

Yenidən axtar

Axtarışın nəticələri

 1. “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpozium öz işinə başlamışdır

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... Ştatları Pensilvaniya universitetinin əməkdaşı, dosent-doktor Lauren Ristvet “Oğlanqalada Azrbaycan-Amerika qazıntıları (2008-2011-ci illər)”, Turkiyənin İstanbul universitetinin professoru, tarix elmləri ... Çərşənbə axşamı, 27 Dekabr 2011
 2. «Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Taıbovun Ç I X I Ş I

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... 11 iqlim qurşağından 9-nun Naxçıvanda olması daş dövründən başlayaraq insanların burada məskunlaşması ilə nəticələnmişdir. Eradan əvvəl 4-cü minilliyə aid Kültəpə, Qazma, Kilid, Oğlanqala, Govurqala, Daşqala ... Çərşənbə axşamı, 27 Dekabr 2011
 3. Kitablar

  Kateqoriya: Nəşrlər/Nəşrlər

  ... Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Oğlanqala və digər abidələrdə aparılan tədqiqatların ilkin nəticələri). Naxçıvan, 2010, 119 s. Vəli Bаxşəliyеv. Nахçıvаnın аrхеоlоji аbidələri. Bаkı: Еlm, 2008, 301 s. Vəli ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 4. Yekun iclas

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... Birləşmiş Ştatları Pensilvaniya universitetinin əməkdaşı, dosent-doktor Lauren Ristvet “Oğlanqalada Azrbaycan-Amerika qazıntıları (2008-2011-ci illər)”, Turkiyənin İstanbul universitetinin professoru, ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 5. Zaman qəzeti

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı, dosent-doktor Remi Berton “Dünyanın ən qədim duz mədəni: Duzdağda arxeoloji tədqiqatlar”, ABŞ Pensilvaniya Universitetinin əməkdaşı, dosent-doktor Lauren Ristvet “Oğlanqalada ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 6. Xalq qəzeti

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... Pensilvaniya Universitetinin əməkdaşı dosent Lauren Ristvetin "Oğlanqalada Azərbaycan-Amerika qazıntıları (2008-2011-ci illər)", İstanbul Universitetinin professoru Oktay Bəllinin "Mədəniyyətin beşiyi ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 7. Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... Amerika Birləşmiş Ştatları Pensilvaniya universitetinin əməkdaşı, dosent-doktor Lauren Ristvet “Oğlanqalada Azərbaycan-Amerika qazıntıları (2008-2011-ci illər)”, Türkiyənin İstanbul universitetinin professoru, ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 8. Naxçıvan 5 min il. 27 iyul.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... III-II minilliklərdə Naxçıvan şəhərindən başqa bölgənin bir sıra yerlərində də şəhərlər yaranmışdır. Məsələn, Şərur bölgəsindəki Oğlanqala e. ə. II minillikdə şəhər statusu daşımış və ətraf əraziləri əhatə ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 9. Vəli Baxşəliyev. Dəmir dövrünün şəhəri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  VƏLİ BAXŞƏLİYEV AMEA Naxçıvan Bölməsi Email: velibahshaliyev@mail.ru  DƏMIR DÖVRÜNÜN ŞƏHƏRİ  Oğlanqalada 2006-2011-ci illərdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı bu yaşayış yerində e.ə. ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 10. Maisə Xanım Rəhimova. Azərbaycanın arxeoloji tədqiqatlarında Naxçıvan abidələrinin yeri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... uzun müddət və fasiləsiz yaşayışın olduğunu sübut edir. Analoji proseslər bol sulu Arpa çayı və Gilan çay vadilərində də getmişdir.      Kəngərli rayonunda Şahtaxtı, Şərur rayonunda Oğlanqala ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 11. Gülnarə Qənbərova. Azərbaycanın memarlıq tarixində Naxçıvanın şəhərsalma mədəniyyəti.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... qaldırılmış Kültəpə 2 (e.ə. 2-1 minillik) və Kültəpə yaşayış yeri 1-də (e.ə.7-1 minillik), Vayxır Gavurqalada (e.ə. 2 minillik, 2,5 hektar sahəsi), Arpaçayın sağ sahilində yerləşən Qaratəpə dağında Oğlanqalada ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 12. İlhami Əliyev. Səfəvi dövrü mənbələri Naxçıvan şəhərinin yaranma tarixi haqqinda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... S. Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar (II Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Oğlanqala və digər abidələrdə aparılan tədqiqatların ilkin nəticələri). Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 119 s. 4.    Evliya Ç. ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 13. Hacıfəxrəddin Səfərli. Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin yaranmasi tarixindən.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... daha da möhkəmləndirmişdir.     İlkin şəhər mədəniyyətinin yaranması prosesi təkcə Naxçıvan şəhərində deyil, bölgənin digər yaşayış məskənlərində (II Kültəpə, Şahtaxtı, Oğlanqala, Qızılburun, ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 14. Abbas Seyidov. Naxçıvan şəhərinin beş min yaşi arxeoloji və yazili qaynaqlarda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... öyrənilmişdir. II Kültəpə [Əliyev V. 1979, s.3-9], Oğlanqala [Baxşəliyev V., Ristvet L., və b.,2010.], Şahtaxtı [Агаев Г., 2002], Sumbatan-Dizə, Plovdağ  [İbrahimov B. və b., 2010] və b. göstərmək ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 15. Qadir Əliyev. Naxçıvan MR ərazisindəki siklop tikililər.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... qalmış hissələrinin hündürlüyü 1,5-2 m.-ə çatır. Tikilinin c.-q. hissəsində eni 5 m. olan giriş qapısı var. Qalanın tikiliş tarixi Tunc və ilk dəmir dövrünə aid edilir.   2. Oğlanqala Şərur ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 16. Vəli Əliyev. Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyəti.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... zövqlə naxışlanmışdır. Naxçıvan şəhərində çıxarılmış keramika və tunj məmulatı hazırlanma texnologiyası, formaları və naxışlanma üsullarına görə dövrü yaxşı məlum olan Qızılburun, Şahtaxtı, Şortəpə, Oğlanqala, ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 17. Oğlanqala

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  OĞLANQALA Oğlanqalanın bərpa layihəsi.   Şərur r-nunda e. ə. 2–1-ci minilliklərə aid yaşayış yeri. Arpaçay sahilindəki Qaratəpə dağındadır. Sah. 40 ha. Mədəni təbəqənin qalınlığı 4 m-dən ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011

Yenidən axtar

Axtarışın parametirləri

Yalnız Axtarış:

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə
Yuxarı qayıt