Axtar

Axtarış sözü qədim duz mədəni Ümumi:47 nəticə tapıldı.

Yenidən axtar

Axtarışın nəticələri

 1. “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpozium öz işinə başlamışdır

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... edən 40-a yaxın kitab nəşr olunmuşdursa, son 15 il ərzində 700-dən artıq kitab, monoqrafiya, dərslik və elmi məqalələr hazırlanaraq nəşr edilmişdir. Yeni elmi ədəbiyyatların nəşri Azərbaycanın qədim tarixinin, ... Çərşənbə axşamı, 27 Dekabr 2011
 2. «Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Taıbovun Ç I X I Ş I

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... qədim tariximizə qərəzli münasibətlər göstərilmişdir. Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, ölkə iqtisadiy¬yatının dirçəldilməsi sahəsində görülən işlərlə ... Çərşənbə axşamı, 27 Dekabr 2011
 3. Məqalələr

  Kateqoriya: Nəşrlər/Nəşrlər

  ... Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2007, № 3, s. 54-60 Baxşəliyev V.B. Naxçıvanın qədim şəhərləri // Naxçıvan Müəllimlər institutunun Xəbərləri. 2010, № 2, s. 57-60 ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 4. Kitablar

  Kateqoriya: Nəşrlər/Nəşrlər

  ... Bаxşəliyеv. Nаxçıvаnın Еrкən Dəmir dövrü mədəniyyəti. Bакı: Еlm, 2002, 128 s. Vəli Bаxşəliyеv. Nаxçıvаnın qədim tаyfаlаrının mənəvi mədəniyyəti (е.ə. VI-I minilliкlərə аid аrxеоlоji аbidələr əsаsındа). ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 5. Yekun iclas

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... iştirakçı və qonaqları təbrik edərək demişdir: Bu gün Azərbaycanın qədim torpağı olan Naxçıvanda çox mühüm elmi və tarixi əhəmiyyət kəsb edən beynəlxalq forum-“Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 6. Zaman qəzeti

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... olduğunu vurğulayıb. Simpoziumda Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Tarix İnstitutunun direktoru, akademik Yaqub Mahmudov “Naxçıvan: ən qədim yaşayış məskəni”, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Əliyev “Naxçıvanın ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 7. Xalq qəzeti

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... iş görülmüş, ümummilli liderin tövsiyələrinə uyğun olaraq, Naxçıvan barədə qədim qaynaqlar, tarixi mənbələr tədqiq edilmiş, 8 beynəlxalq elmi forum keçirilmiş, 1185 tarixi abidə öyrənilərək pasportlaşdırılmış, ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 8. Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... dərslik və elmi məqalələr hazırlanaraq nəşr edilmişdir. Yeni elmi ədəbiyyatların nəşri Azərbaycanın qədim tarixinin, maddi-mədəniyyət nümunələrinin öyrənilməsi və təbliği baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 9. Naxçıvan 5 min il. 27 iyul.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... bir parçası olan Naxçıvanın daş dövründən, neolit və eneolit mərhələlərindən, tunc erasından dəmir epoxasına qədərki qədim tarixini araşdırıb üzə çıxarmaq,  həm də Azərbaycanşünaslığın ən aktual məsələlərinə ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 10. Naxçıvan 5 min il. 26 iyul.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... İsmayıl Hacıyev açaraq beynəlxalq simpoziumun əhəmiyyətindən danışmışdır. Bildirmişdir ki, Naxçıvan ən qədim mədəniyyətin daşıyıcıları olan tarixi abidələri ilə məşhurdur. Belə abidələrdən biri də xalqımızın ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 11. Naxçıvan 5 min il. 23 iyul.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... toplanıb.  Bu alimlərin simpoziumda qədim tariximizi,  ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin ortaya çıxması dövrünü müzakirə etməsi çox önəmli məsələdir. Ona görə ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 12. Iğdır qazetesi

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

    NAHCIVAN’DA “İLK YAŞAYIŞ VE ŞEHİRSALMA YERİ BEYNEL HALK SEMPOZYUMU” YAPILDI 25 Temmuz 2011 12:17 Sempozyuma 46 bilim adamı ve Iğdır Üniversitesinden Emekli Öğrt. Gör. Turgut ÖCAL katıldı. ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 13. Mehmet Işikli. Şərqi Anadolu Cənubi Qafqaz mədəni mühitində Ərzurum və Naxçıvan bölgələrinin yeri və önəmi.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    MEHMET IŞIKLI Doç. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, ERZURUM. mehmet.isikli@gmail.com  ERKEN ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 14. İbrahim Kazımbəyli. Naxçıvan və İrəvanın qədim əhalisi.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    İBRAHİM KAZIMBƏYLİ Naxçıvan Özəl Universiteti  NAXÇIVAN VƏ İRƏVANIN QƏDİM ƏHALİSİ  Naxçıvan və İrəvanın qədim əhalisi problemi, bütövlükdə Azərbaycanın qədim əhalisi mövzusunun tərkib ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 15. Səbuhi İbrahimov. Əlyazmalar Naxçıvanın qədim tarixi haqqında.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  HACI SƏBUHI İBRAHIMOV Fəlsəfə doktoru AMEA NB  E-mail: S.ibrahimov@yahoo.com ƏLYAZMALAR NAXÇIVANIN QƏDİM   TARİXİ HAQQINDA Əlyazma mətnlərdə Naxçıvanın tarixi ilk yaşayış və şəhərsalma yeri ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 16. Firudin Rzayev. Nuh adi ilə yaranmiş qədim türk tayfasi “Naxər”lər.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  Firudin Rzayev AMEA Naxçıvan Bölməsinin filologiya üzrə f.d.   firudinr@yahoo com.tr  NUH ADI İLƏ YARANMIŞ QƏDİM TÜRK TAYFASI “NAXƏR”LƏR  Miladdan öncə IV-I minilliklərdən  bu günədək ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 17. Vəli Baxşəliyev. Dəmir dövrünün şəhəri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... buranın qədim dövrlərdə yaşayış məskəni olduğunu təsdiq edirdi.     Azərbaycanın görkəmli tədqiqatçılarından Ə.K.Ələkbərov (3, s. 54), V.H.Əliyev (1, s. 43), D.A.Axundov (4, s. 189) və digərləri ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 18. Maisə Xanım Rəhimova. Azərbaycanın arxeoloji tədqiqatlarında Naxçıvan abidələrinin yeri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    Maisə xanım Rəhimova  AZƏRBAYCANIN ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARINDA NAXÇIVAN ABİDƏLƏRİNİN YERİ   Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim Naxçıvan diyarı tarixi və arxeoloji abidələrlə ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 19. Gülnarə Qənbərova. Azərbaycanın memarlıq tarixində Naxçıvanın şəhərsalma mədəniyyəti.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... saxlanması üzrə birgə qərar qəbul etmişdilər. Bu tarixi şəhərlər siyahısına Naxçıvan şəhəri də daxil edilmişdir. Azərbaycanın bir sıra şəhərləri kimi Naxçıvanın şəhərsalma mədəniyyəti də çox qədimdir ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 20. İlhami Əliyev. Səfəvi dövrü mənbələri Naxçıvan şəhərinin yaranma tarixi haqqinda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... və şəhərin qədim tarixə malik olması öz təsdiqini tapmışdır. Yeni tədqiqatların aparılmasının əsas səbəbləri isə bu gün bu qədim Azərbaycan şəhərinə qarşı əsassız erməni iddialarının olması və buranın ... Cümə, 25 Noyabr 2011

Yenidən axtar

Axtarışın parametirləri

Yalnız Axtarış:

Səhifə 1 > 3-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə
Yuxarı qayıt