Iğdır qazetesi

ÇapE-poçt

 

NAHCIVAN’DA “İLK YAŞAYIŞ VE ŞEHİRSALMA YERİ BEYNEL HALK SEMPOZYUMU” YAPILDI
25 Temmuz 2011 12:17

ga97673619

Sempozyuma 46 bilim adamı ve Iğdır Üniversitesinden Emekli Öğrt. Gör. Turgut ÖCAL katıldı. 91386845.jpg
Detay 1 REKLAM ALANI
Nahcıvan’da düzenlenen Beynel Halk Sempozyumu 20-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında Nahcivan Devlet üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından gerçekleştirildi.
    Sempozyumda Nahcıvan özerk Cumhuriyeti’nin tarihi bir yerleşim ve şehirleşme alanı olduğu katılımcılar tarafından bilimsel olarak ifade edilmiştir.
    Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Nahcıvan özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Sayın Vasıf Talibov, katılımcıları selamlayarak ve tebrik ederek, “Nahcıvan özerk Cumhuriyetinin bu sempozyum sonunda tarihinin eskiliği tescil edilecektir. Nahcıvan’ın çok zengin bir tarihi vardır. 15 yılda çok önemli işler yapıldı. Elliye yakın tarihi eserleri elden geçirdik ve koruma altına aldık. Nahcıvan’la ilgili ayrı ayrı 700 kitap yazılmıştır. Nahcıvan Dünyanın beşer sivilasyasının önemli yerlerindendir. Duz Dağı etrafındaki yerleşim merkezlerini yeniden tespit etmek ve incelemek  lazım” dedi. Talibov, ayrıca bu gün bile Nahcıvan’ın ve Azerbaycan’ın siyasi alandaki en önemli konularından birinin Azerbaycan’ın Umum Milli Lideri Merhum Haydar Aliyev’in Nahcıvan’a geri dönüşünün çok dikkatle incelenmesi gerektiği kanaatini fade etmişlerdir
    Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yakup Mahmutov, Nahcıvan’ın abidelerinin eskiliğini vurgulayan bilimsel bir konuşma yaparken, Nahcıvan Devlet üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsa Habipbeyli’de, Nahcivan’ın tarihi iliminde atılmış en eski adımları tüm derinlikleriyle, edebi muhitleriyle özet olarak ifade etmiştir.

g91386845

Sempozyum iki ana bölüme ayrılarak ilki Nahcıvan Devlet üniversitesinde, diğeri ise Nahcıvan Milli İlimler Akademisinde sunuldu.
Sempozyum sonunda Nahcivan’ın tarihi yerleri, ilim adamları tarafından bizzat ziyaret edildi. Arkeoloklar  tarafından Nahcıvan’ın en az beş bin yıllık bir yerleşim yeri olduğu ilmi delilleri ile ortaya konuldu. En büyük delil olan ve Nahcıvan Ali Meclis Başkanı Sayın Vasıf  Talibov tarafından Taş Pasaport olarak ifade edilen “Gemi Kaya”  yazılı taşlarının arkeoloklar tarafından koruma altına alınarak yeniden incelenmesi karara bağlandı. Nahcıvan Şehrinin eskiliğinin diğer önemli bir kanıtı olan “Tuz Dağı”nda ileri dereceli arkeolojik araştırmalar yapılmasına karar verildi. Nahcıvan’ın tarihi’nin çok eski oluşunun diğer bir kanıtı olan “Ashabı Kehf” mağarasının çok iyi korunduğu ve muhafaza edildiği kararına varıldı. En önemli sonuç maddelerinden birisi de Nahcıvan Şehrinin bu eskiliğinden dolayı UNESKO Kültür Listesine alınması teklifine karar verildi.
Sempozyuma Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsünden Prof Dr. Yakup Mahmutov, Azerbaycan Devlet Pedegoji üniversitesinden Prof Dr. Veli Eliyev, Nahcıvan Devlet üniversitesi Rektörü Prof Dr. İsa Habipbeyli, Faransa’dan Arkeolog Doç. Dr. Catherine Marro ve Doç. Dr. Remi Berthon, Türkiye’den İstanbul üniversitesinden Arkeolog Prof Dr. Oktay Belli, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden Prof Dr. Aliye öztan, Atatürk üniversitesinden Doç. Dr. Süleyman çiğdem, Dr. Yaşar Kalafat ve Iğdır üniversitesinden Emekli öğrt. Grv. Turgut öcal, Ukrayna’dan Arkeolog Prof. Dr. Vitali Otreşenko, İran İslam Cumhuriyetinden Arkeolog Prof Dr. Behram Ajorloo Vahid Açkarpour, Amerika’dan Doç Dr. Hilary Gopnik ve 46 bilim adamı katılmıştır.

 

http://www.igdirinsesi.com/haber-NAHCIVAN8217DA--8220ILK-YASAYIS-VE-SEHIRSALMA-YERI-BEYNEL-HALK-SEMPOZYUMU8221-YAPILDI-3321/

 

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə SİMPOZİUM Simpozium haqqında Iğdır qazetesi
Yuxarı qayıt