Simpozium. Məqalələr.

Azad Zeynalov. Naxçıvan ərazisi orta paleolit dövründə.

ÇapE-poçt

 

A.Ə.Zeynalov

 NAXÇIVAN ƏRAZİSİ ORTA PALEOLİT DÖVRÜNDƏ

 

Öyrənilmə tarixi
İnsanın formalaşma dövründə Azərbaycanın ərazisində əlverişli paleoiqlim şəraitin olmasına baxmayaraq, burada paleolit dövrün tədqiqinə yalnız XX əsrin əllinci illərində başlanılmışdır. Naxçıvan MR ərazisində ibtidai insanın əsas sığınacağı olan karst mağaralarının nisbətən geniş inkişaf etməsinə baxmayaraq, yalnız 1983 ildə buna təsədüf edilib. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan ərazisində qədim daş dövrünə aid ilk tədqiqatlara hələ XIX əsrin sonlarında cəhd olunmuşdur.

ardını oxu

 

Əsədulla Cəfərov. Naxçıvanın qədim insan düşərgələri.

ÇapE-poçt

 

Əsədulla Cəfərov
Tarix elmləri doktoru

NAXÇIVANIN QƏDİM İNSAN DÜŞƏRGƏLƏRİ

 Uzun zamanlar ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılan arxeoloji kəşfiyyat və tədqiqat işləri nəticəsində qədim insan düşərgələri qeydə alınmamışdır. 1983-cü ilə qədər ərazidə aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı eneolit, tunc, dəmir, antik və orta əsrlərə aid zəngin maddi mədəniyyət qalıqları qeydə alınaraq alimlərimiz tərəfindən tədqiq olunmuşdur.

ardını oxu

 
 

Vəli Əliyev. Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyəti.

ÇapE-poçt

 

Vəli Əliyev
AMEA-nın müxbir üzvü, professor

NAXÇIVANIN İLKIN ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏTİ

 

Acar sözlər: Naksuana, Naxç, Nəşəva, Nəqşicahan, Naxçıbon, Naxçıvon, Naxçıvan, Mehri ölkəsi, Kür-Araz mədəniyyəti, şəhər mədəniyyəti, 3500-illik qədim tarix.
Şərqin ən qədim mədəniyyət ojaqlarından biri sayılan Naxçıvan şəhəri e.ə. III-II minilliklərdə bu diyarda yaranmış qüdrətli tayfa ittifaqının mərkəzi olaraq inkişaf tapmışdır.

ardını oxu

 
 

Səhifə 5 > 5-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə SİMPOZİUM Məqalələr
Yuxarı qayıt