Simpozium. Məqalələr.

Səbuhi İbrahimov. Əlyazmalar Naxçıvanın qədim tarixi haqqında.

ÇapE-poçt

HACI SƏBUHI İBRAHIMOV
Fəlsəfə doktoru
AMEA NB  E-mail: Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

ƏLYAZMALAR NAXÇIVANIN QƏDİM  
TARİXİ HAQQINDA

Əlyazma mətnlərdə Naxçıvanın tarixi ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi demək olar lap qədimlərə gedib çıxır. Naxçıvan tarix boyu özünün şəhərsalma sənətkarları ilə, dünyada məşhur olmuşdur. Memar Əcəmi Naxçıvaninin tikdiyi möhtəşəm abidələr bütün Şərqin nadir sənət inciləri hesab olunur. Naxçıvanda mövcud olan toponimlər bir sıra Şərq əsatirləri ilə bağlıdır. Hətta Naxçıvanın adını belə Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlayırlar.

ardını oxu

 

Firudin Rzayev. Nuh adi ilə yaranmiş qədim türk tayfasi “Naxər”lər.

ÇapE-poçt

Firudin Rzayev
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
filologiya üzrə f.d.  
firudinr@yahoo com.tr

 NUH ADI İLƏ YARANMIŞ QƏDİM TÜRK
TAYFASI “NAXƏR”LƏR

 Miladdan öncə IV-I minilliklərdən  bu günədək ümumtürk, Azərbaycan, eləcə də Naxçıvan əhalisinin etnogenezində iştirakı olmuş əski prototürk boylarının adlanma ənənəsi tədqiqat obyektinə çevrilməmiş, tayfa adlarının yaranma səbəbləri, buradakı əsas amillər tam olaraq araşdırılmamışdır. Lakin  arxeoloji, etnoqrafik, epiqrafik nümunələr, coğrafi adların etimoloji izahları şəhərin tarixini, adı əmələ gətirən “nax”, “naxç”, tərkibinin bir tayfa adı olmaqla m.ö. VI-V minilliklərə aidliyini sübut edir.

ardını oxu

 
 

Yaşar Kalafat. Beşmininci ilində türkoloq gözü ilə Naxçıvan.

ÇapE-poçt

 

YAŞAR KALAFAT

 BEŞBİNİNCİ YILINDA TÜRKOLOĞ GÖZÜYLE NAHCIVAN

 “Bir ananın iki oğlu
                            Bir amalın iki kolu
                            O da ulu, bu da ulu
                            Azerbaycan-Türkiye”        


“Dünyanın en güzel halklarından biri olan Türk halkının ve dünyanın en güzel dillerinden biri, belki de birincisi olan Türk dilinin, yabancı memleketlerde tanınmasına vesile olabilmek ömrümün en büyük sevinci ve şerefidir. N.H.Tan”

ardını oxu

 
 

Vəli Baxşəliyev. Dəmir dövrünün şəhəri.

ÇapE-poçt

VƏLİ BAXŞƏLİYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
Email: Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

 DƏMIR DÖVRÜNÜN ŞƏHƏRİ

 Oğlanqalada 2006-2011-ci illərdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı bu yaşayış yerində e.ə. IX sonu – VIII əsrin əvvəlində inşa olunan sarayın qalıqları, sitadelin müdafiə divarları aşkar olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, Oğlanqala Orta Dəmir dövründə Şərur düzündə yaranan kiçik dövlətin paytaxtı olmuş və yerli tayfalarla ittifaq yaradaraq urartulara qarşı mübarizə aparmışdır. Bu dövlətin özünəməxsus mixi yazısı olmuşdur. E.ə. IV-II əsrlərdə Oğlanqala və onun əhatə etdiyi ərazi Atropatena dövlətinin əsas siyasi mərkəzlərindən biri olmuşdur.

Açar sözlər: Oğlanqala, sütunlu salon, mixi yazı, Atropatena

ardını oxu

 
 

Maisə Xanım Rəhimova. Azərbaycanın arxeoloji tədqiqatlarında Naxçıvan abidələrinin yeri.

ÇapE-poçt

 

Maisə xanım Rəhimova

 AZƏRBAYCANIN ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARINDA NAXÇIVAN ABİDƏLƏRİNİN YERİ

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim Naxçıvan diyarı tarixi və arxeoloji abidələrlə zəngindir. Daş dövrünə aid qədim insan düşərgələri, neolitdən son tunc dövrünə qədər tarixi-mədəni inkişafin öyrənilməsində etalon abidələr sayılan qədim yaşayış yerləri, şəhər yerlərinin  müdafiə tikililəri və memorial abidələr tariximizin bütün dövrlərinin öyrənilməsi üçün əvəzolunmaz informasiya mənbəyidir.

ardını oxu

 
 

Səhifə 2 > 5-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə SİMPOZİUM Məqalələr
Yuxarı qayıt