Axtar

Axtarış sözü qədim duz mədəni Ümumi:47 nəticə tapıldı.

Yenidən axtar

Axtarışın nəticələri

 1. Yaşar Rəhimov. Rus mənbələri Naxçıvan şəhərinin tarixi haqqinda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir.     Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri, Naxçıvan şəhərinin özü isə bizim ən qədim şəhərlərimizdən biridir. Bu ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 2. Hacıfəxrəddin Səfərli. Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin yaranmasi tarixindən.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... meydana gəlməyə başlamışdır. Azərbaycanda, xüsusi ilə onun qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvanda ilkin şəhər mədəniyyətinin meydana gəlməsi məsələsi Azərbaycan tarixşünaslığının ən ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 3. Abbas Seyidov. Naxçıvan şəhərinin beş min yaşi arxeoloji və yazili qaynaqlarda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    ABBAS  SEYİDOV  NAXÇIVAN ŞƏHƏRININ BEŞ MIN YAŞI ARXEOLOJI VƏ YAZILI QAYNAQLARDA  Tədqiqatlar Naxçıvan ərazisinin Ön Asiyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olduğunu ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 4. Bəhlul İbrahimli. Naxçıvanin qədim şəhərləri: Sumbatan-Dizə.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    BƏHLUL İBRAHIMLI AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu  NAXÇIVANIN QƏDIM ŞƏHƏRLƏRI: SUMBATAN-DIZƏ  Açar sözlər: Naxçıvan, qədim şəhər, Sumbatan-Dizə, qala, kontrfors.  Naxçıvanin ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 5. Rəsul Bağırov. Naxçıvançay hövzəsi eneolit dövründə (e.ə. VI-IV minillik).

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... evlər Əliköməktəpə və İlanlıtəpənin bənzər tikintiləri kimi, Urmiya hövzəsinin qədim arxitekturası ilə bağlıdır. Urmiya hövzəsində Hacı-Firuz, Yanıqtəpə və Göytəpədə düzbucaqlı tikintilərə rastlanmışdır. ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 6. Qadir Əliyev. Naxçıvan MR ərazisindəki siklop tikililər.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... ərazisi dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Bu ərazilərin zəngin coğrafi şəraiti ibtidai insanların qədim zamanlardan burada məskunlaşmasına şərait yaratmışdır. Son illərdə Muxtar ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 7. Nazim Bababəyli, Myung Ga Yaung, Fateh İmat. Naxçıvanda qədim məskunlaşmanin paleocoğrafi şəraitinə dair.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... QƏDIM MƏSKUNLAŞMANIN PALEOCOĞRAFI ŞƏRAITINƏ DAIR   Naxçıvan – Sovet İttifaqının yaşamaqda olan ən qədim şəhəridir... Şəhər mühüm ticarət yollarının kəsişməsində yaranmışdır... Qədim Naxçıvanda ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 8. Hacı Qadir Qədirzadə. Dörd çay nəzəriyyəsi və Naxçıvanda sivilizasiya məsələsi.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... Buradakı qədim yaşayış məskənləri, Naxçıvan şəhəri ilə əlaqəli elmi əsasi olmayan müxtəlif iddialar irəli sürülmüşdür ki, ayrı-ayrı əsər və məqalələrdə belə uydurmalara lazımı cavab verilmişdir.    ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 9. Azad Zeynalov. Naxçıvan ərazisi orta paleolit dövründə.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... yalnız 1983 ildə buna təsədüf edilib. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan ərazisində qədim daş dövrünə aid ilk tədqiqatlara hələ XIX əsrin sonlarında cəhd olunmuşdur. 1879-cu ilin payızında Cənubi ... Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2011
 10. Əsədulla Cəfərov. Naxçıvanın qədim insan düşərgələri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    Əsədulla Cəfərov Tarix elmləri doktoru NAXÇIVANIN QƏDİM İNSAN DÜŞƏRGƏLƏRİ  Uzun zamanlar ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılan arxeoloji kəşfiyyat və tədqiqat işləri ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 11. Vəli Əliyev. Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyəti.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... mədəniyyəti, şəhər mədəniyyəti, 3500-illik qədim tarix. Şərqin ən qədim mədəniyyət ojaqlarından biri sayılan Naxçıvan şəhəri e.ə. III-II minilliklərdə bu diyarda yaranmış qüdrətli tayfa ittifaqının mərkəzi ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 12. Naxçıvanın orta tunc dövrü mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... Nəhəcir, Şortəpə və digər abidələrdə aparılan araşdırmalarla öyrənilmişdir. II Kültəpə yaşayış yerində aparılan araşdırmalar zamanı qədim şəhər dövlətləri üçün xarakterik olan xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir. ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 13. Naxçıvan Kür-Araz mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  NAXÇIVAN KÜR-ARAZ MƏDƏNİYYƏTİ  E.ə. 4-3-cü minilliklərdə Naxçıvan ərazisində yayılmış arxeoloji mədəniyyət. Erkən Tunc dövründə qədim Naxçıvan sakinlərinin tarixində əsaslı ictimai-iqtisadi dəyişikliklər ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 14. Naxçıvan eneolit mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... Eneolit mədəniyyətinin müxtəlif mərhələlərini izləməyə imkan vermişdir. Naxçıvanın Eneolit mədəniyyəti Urmiya hövzəsi və Mesopotamiyanın qədim mədəniyyətləri ilə iqtisadi- mədəni əlaqələr şəraitində inkişaf ... Çərşənbə, 16 Noyabr 2011
 15. Şahtaxtı

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

    ŞAHTAXTI Kəngərli r-nunun Şahtaxtı k.-indən şm.-q.-də, Asnı çayının sol sahilində hündür təpənin üzərində arxeoloji abidə. Sahəsi 2 ha-dan artıqdır. Abidənin üzərində olan uçub-tökülmüş tikinti ... Çərşənbə, 09 Noyabr 2011
 16. Xaraba Gilan (Kilan)

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  XARABA GİLAN (KİLAN)   Ordubad ş. yaxınlığında orta əsr şəhər yeri. 1926–29 illərdə və 1976 ildən tədqiq olunur. Sah. 100 ha-dan çoxdur.Abidənin q. tərəfində e. ə. 2–1-ci minilliklərə aid yaşayış ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 17. Maxta Kültəpəsi II

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  MAXTA KÜLTƏPƏSİ II   Şərur r-nunun Maxta k.-ndən ş.-də Ilk Tunc dövrünə (е.ə. 4-cü minilliyin 2-ci yarısı – е. ə. 3-cü minillik) aid yaşayış yеri. Yеrli əhali arasında Qоrtçulu yеri adlanır. ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 18. Maxta Kültəpəsi I

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... qədim məbəd, onun içərisindən isə daş bütlər aşkar olunmuşdur. Tapıntılara əsasən abidə e. ə. 4-cü minilliyin 2-ci yarısı–e. ə. 3-cü minil liyə aid edilir.            ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 19. Kültəpə II

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... zamanı müəyyən edilmişdir ki, altıncı tikinti qatında aşkar edilmiş dairəvi bina qədim məbədin qalığıdır. Bundan sitayiş məqsədilə istifadə olunmuşdur. Binanın içərisindən ocaq qurğularının qalığı aşkar ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 20. Kültəpə I

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... xarakterikdir. Şübhəsiz ki, dəfn adətinin oxşarlığı qədim Şumerlə Naxçıvan arasında əlaqələrin olduğunu və müəyyən əhali qrupunun Mesopotamiyadan gələrək burada məskunlaşdığını göstərir. I Kültəpə eneolit ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011

Yenidən axtar

Axtarışın parametirləri

Yalnız Axtarış:

Səhifə 2 > 3-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə
Yuxarı qayıt