Axtar

Axtarış sözü Naxçıvan Ümumi:47 nəticə tapıldı.

Yenidən axtar

Axtarışın nəticələri

 1. İlhami Əliyev. Səfəvi dövrü mənbələri Naxçıvan şəhərinin yaranma tarixi haqqinda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  İLHAMİ ƏLİYEV AMEA Naxçıvan Bölməsi Email: ihamialiyev@yahoo.com   SƏFƏVİ DÖVRÜ MƏNBƏLƏRİ NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN YARANMA TARİXİ HAQQINDA   Bu gün Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi sahəsində ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 2. Yaşar Rəhimov. Rus mənbələri Naxçıvan şəhərinin tarixi haqqinda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  Yaşar Rəhimov AMEA Naxçıvan Bölməsi RUS MƏNBƏLƏRI NAXÇIVAN ŞƏHƏRININ TARIXI HAQQINDA Azərbaycan tarixşünaslığında yeni istiqamət alan Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi tarix elmi qarşısında duran mühüm ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 3. Hacıfəxrəddin Səfərli. Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin yaranmasi tarixindən.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ...   Son vaxtlara qədər elmdə belə bir fikir mövcud idi ki, ibtidai icma quruluşu dövründə Naxçıvan bölgəsində insan yaşamamışdır. Ancaq 1987-1990-cı illərdə Şərur rayonunun Tənənəm kəndində yerləşən ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 4. Abbas Seyidov. Naxçıvan şəhərinin beş min yaşi arxeoloji və yazili qaynaqlarda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    ABBAS  SEYİDOV  NAXÇIVAN ŞƏHƏRININ BEŞ MIN YAŞI ARXEOLOJI VƏ YAZILI QAYNAQLARDA  Tədqiqatlar Naxçıvan ərazisinin Ön Asiyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olduğunu ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 5. Bəhlul İbrahimli. Naxçıvanin qədim şəhərləri: Sumbatan-Dizə.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    BƏHLUL İBRAHIMLI AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu  NAXÇIVANIN QƏDIM ŞƏHƏRLƏRI: SUMBATAN-DIZƏ  Açar sözlər: Naxçıvan, qədim şəhər, Sumbatan-Dizə, qala, kontrfors.  Naxçıvanin ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 6. Rəsul Bağırov. Naxçıvançay hövzəsi eneolit dövründə (e.ə. VI-IV minillik).

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    RƏSUL BAĞIROV Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Naxçıvan Dövlət Universiteti  NAXÇIVANÇAY HÖVZƏSİ ENEOLİT DÖVRÜNDƏ (e.ə. VI-IV minillik)   Arxeoloji araşdırmalar göstərir ki, ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 7. Qadir Əliyev. Naxçıvan MR ərazisindəki siklop tikililər.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    QADIR ƏLIYEV Naxçıvan Dövlət Universiteti  NAXÇIVAN MR ƏRAZİSİNDƏKİ SİKLOP TİKİLİLƏR  Arxeoloji araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının  ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 8. Nazim Bababəyli, Myung Ga Yaung, Fateh İmat. Naxçıvanda qədim məskunlaşmanin paleocoğrafi şəraitinə dair.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    NAZIM BABABƏYLI nazimnym@mail.ru     MYUNG GA YAUNG azer2004@gmail.com Azərbaycan, Naxçıvan Dövlət Universiteti FATEH İMAT fatih_imat@yahoo.com Türkiyə, Kızılırmak Kolleci NAXÇIVANDA ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 9. Hacı Qadir Qədirzadə. Dörd çay nəzəriyyəsi və Naxçıvanda sivilizasiya məsələsi.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    HACI QADIR QƏDIRZADƏ AMEA Naxçıvan Bölməsi DÖRD ÇAY NƏZƏRİYYƏSİ VƏ NAXÇIVANDA SİVİLİZASİYA MƏSƏLƏSİ.   Mövzunu şərh edərkən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 10. Azad Zeynalov. Naxçıvan ərazisi orta paleolit dövründə.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... burada paleolit dövrün tədqiqinə yalnız XX əsrin əllinci illərində başlanılmışdır. Naxçıvan MR ərazisində ibtidai insanın əsas sığınacağı olan karst mağaralarının nisbətən geniş inkişaf etməsinə baxmayaraq, ... Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2011
 11. Əsədulla Cəfərov. Naxçıvanın qədim insan düşərgələri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    Əsədulla Cəfərov Tarix elmləri doktoru NAXÇIVANIN QƏDİM İNSAN DÜŞƏRGƏLƏRİ  Uzun zamanlar ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılan arxeoloji kəşfiyyat və tədqiqat işləri ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 12. Vəli Əliyev. Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyəti.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    Vəli Əliyev AMEA-nın müxbir üzvü, professor NAXÇIVANIN İLKIN ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏTİ   Acar sözlər: Naksuana, Naxç, Nəşəva, Nəqşicahan, Naxçıbon, Naxçıvon, Naxçıvan, Mehri ölkəsi, Kür-Araz ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 13. Naxçıvanın orta tunc dövrü mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  NAXÇIVANIN ORTA TUNC DÖVRÜ MƏDƏNİYYƏTİ  E.ə. 3-2-ci minilliklərdə Naxçıvanda yayılan arxeoloji mədəniyyət. E.ə. 3-cü minilliyin sonunda Azərbaycanın cənub rayonlarında baş verən sosial-iqtisadi ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 14. Naxçıvan Kür-Araz mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  NAXÇIVAN KÜR-ARAZ MƏDƏNİYYƏTİ  E.ə. 4-3-cü minilliklərdə Naxçıvan ərazisində yayılmış arxeoloji mədəniyyət. Erkən Tunc dövründə qədim Naxçıvan sakinlərinin tarixində əsaslı ictimai-iqtisadi dəyişikliklər ... Bazar ertəsi, 21 Noyabr 2011
 15. Naxçıvan eneolit mədəniyyəti

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  NAXÇIVAN ENEOLİT MƏDƏNİYYƏTİ E.ə. 6-4-cü minilliklərdə Naxçıvanda yayılan arxeoloji mədəniyyət. E.ə.6-4-cü minillikləri əhatə edən Eneolit dövründə mis emalının və metalişləmənin əsası qoyulmuşdur. Naxçıvanın ... Çərşənbə, 16 Noyabr 2011
 16. Şahtaxtı

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... əsasən demək olar ki, yaşayış yeri bir neçə cərgə divarla əhatə olunmuşdur. Yaşayış yerində 1936 ildə Ə.K.Ələkbərov tərəfindən kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar aparılmışdır. 1979 ildə Naxçıvan arxeoloji ... Çərşənbə, 09 Noyabr 2011
 17. Kültəpə II

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  KÜLTƏPƏ II  Naxçıvan ş.-ndən 12 km şm.-da, Babək r-nunun Yuxarı Uzunoba k. Yaxınlığında e.ə. 4–1-ci minilliklərə aid yaşayış yeri. Bu abidə vaxtilə təbii dağıntıya məruz qalmış, onun böyük bir hissəsi ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 18. Kültəpə I

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  KÜLTƏPƏ I  Naxçıvan ş.-ndən 8 km şm.-ş.-də, Babək r-nunun Kültəpə k. ərazisində, Naxçıvançayın sol sahilində Eneolit–Ilk Dəmir dövrünə aid yaşayış yeri. Abidənin yalnız kiçik bir hissəsi müasir ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 19. Ovçular təpəsi

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

  ... naxışlanmış keramika ilə təmsil olunmuşdur. Bu tip keramika Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvanın Son Eneolit abidələri üçün xarakterikdir. Belə keramikaya I Kültəpə, Xələc və Sədərəkdə rastlanmışdır. Ovçular ... Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2011
 20. QƏDİM DUZ MƏDƏNİ

  Kateqoriya: Naxçıvan Qədim yaşayış məskəni/Qədim yaşayış yerləri

    QƏDİM DUZ MƏDƏNİ   Böyükdüz k. yaxınlığında Naxçıvan şəhərindən 12 km aralıda yerləşən arxeoloji abidə. 19 əsrin 70 illərində Duzdağda işləmiş dağ-mədən mühəndisi Koşkul və Bayer adlı ... Bazar ertəsi, 07 Noyabr 2011

Yenidən axtar

Axtarışın parametirləri

Yalnız Axtarış:

Səhifə 2 > 3-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə
Yuxarı qayıt