Axtar

Axtarış sözü kür-araz mədəniyy Ümumi:42 nəticə tapıldı.

Yenidən axtar

Axtarışın nəticələri

 1. “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpozium öz işinə başlamışdır

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpozium öz işinə başlamışdır Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni və elmi həyatında ... Çərşənbə axşamı, 27 Dekabr 2011
 2. «Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Taıbovun Ç I X I Ş I

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... qədər gəlib çatmış digər sahələri Naxçıvanın ilkin şəhər mədəniyyətindən xəbər verir. Azərbaycanda Eneolit, Kür-Araz və boyalı qablar mədəniyyətinin əsas ocaqları Naxçıvandadır. Bu, bir daha sübut edir ... Çərşənbə axşamı, 27 Dekabr 2011
 3. Məqalələr

  Kateqoriya: Nəşrlər/Nəşrlər

  Həbibbəyli İ. Naxçıvan şəhərinin yaşı – beş min il / Naxçıvan Muxtar respublikasının yaranması: tarix və müasirlik. Elmi praktiki konfransın materialları. Bakı: Nurlan, 2007, s. 20-27 Baxşəliyev V.B. ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 4. Kitablar

  Kateqoriya: Nəşrlər/Nəşrlər

    Naxçıvan abidələr ensiklopediyası (Azərbaycan və ingilis dillərində). Naxçıvan, 2008, 521 s. Vəli Baxşəliyev, Lauren Ristvet, Hilary Gopnik, Səfər Aşurov. Naxçıvan Arxeoloji Tədqiqatlar (II ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 5. Yekun iclas

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... Duzdağ Naxçıvanın Troyasıdır. Açılmalıdır.        Bundan başqa, Türkiyədən olan həmkarlarımız Araz hövzəsi mədəniyyəti məsələsini önə çəkirdilər. Doğrudur, Kür-Araz mədəniyyəti ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 6. Zaman qəzeti

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

    “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” 23 July 2011, Saturday / VAQIF VƏLIYEV NAXÇIVAN Ötən gün Naxçıvanda “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 7. Xalq qəzeti

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

    "Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi" mövzusunda beynəlxalq simpozium keçirilir   Muxtar respublikanın paytaxtında "Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi" mövzusunda ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 8. Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

    “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpozium öz işinə başlamışdır  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 9. Naxçıvan 5 min il. 27 iyul.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

  ... vardır. Duzdağ Naxçıvanın Troyasıdır. Açılmalıdır.     Bundan başqa, Türkiyədən olan həmkarlarımız Araz hövzəsi mədəniyyəti məsələsini önə çəkirdilər. Doğrudur, Kür-Araz mədəniyyəti anlayışı ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 10. Naxçıvan 5 min il. 26 iyul.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

    Beynəlxalq simpoziumun yekun iclası Gəmiqayada keçirilmişdir  Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi, əsaslı tədqiq edilməsi sahəsində görülən işlərin davamı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 11. Naxçıvan 5 min il. 23 iyul.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium haqqında

    Beynəlxalq simpozium elmi fikir tarixində mühüm əhəmiyyətə malikdir  Son illərdə Naxçıvan tarixinin öyrənilməsinə, əsaslı tədqiq edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir, bu sahədə mühüm ... Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2011
 12. İbrahim Kazımbəyli. Naxçıvan və İrəvanın qədim əhalisi.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... yaranması və inkişafı ilə əhalinin yayıldığı ərazi, sayı, məskənləri də artır. Bu Naxçıvan və İrəvanın ilk tunc dövrü və ya Kür-Araz mədəniyyətinə aid abidələrində özünü göstərir. Bu dövrdə əhali içərisindəki ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 13. Səbuhi İbrahimov. Əlyazmalar Naxçıvanın qədim tarixi haqqında.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  HACI SƏBUHI İBRAHIMOV Fəlsəfə doktoru AMEA NB  E-mail: S.ibrahimov@yahoo.com ƏLYAZMALAR NAXÇIVANIN QƏDİM   TARİXİ HAQQINDA Əlyazma mətnlərdə Naxçıvanın tarixi ilk yaşayış və şəhərsalma yeri ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 14. Firudin Rzayev. Nuh adi ilə yaranmiş qədim türk tayfasi “Naxər”lər.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  Firudin Rzayev AMEA Naxçıvan Bölməsinin filologiya üzrə f.d.   firudinr@yahoo com.tr  NUH ADI İLƏ YARANMIŞ QƏDİM TÜRK TAYFASI “NAXƏR”LƏR  Miladdan öncə IV-I minilliklərdən  bu günədək ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 15. Vəli Baxşəliyev. Dəmir dövrünün şəhəri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  VƏLİ BAXŞƏLİYEV AMEA Naxçıvan Bölməsi Email: velibahshaliyev@mail.ru  DƏMIR DÖVRÜNÜN ŞƏHƏRİ  Oğlanqalada 2006-2011-ci illərdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı bu yaşayış yerində e.ə. ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 16. Maisə Xanım Rəhimova. Azərbaycanın arxeoloji tədqiqatlarında Naxçıvan abidələrinin yeri.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... əlamətlərini özündə əks etdirir. Aparılan son tədqiqatlar sübut edir ki, e.ə.IV-III minilliklərdə Şimali Qafqazdan Suriya Fələstinədək geniş bir ərazidə yayılmış Kür-Araz mədəniyyətinin ilkin vətəni məhz ... Şənbə, 26 Noyabr 2011
 17. Gülnarə Qənbərova. Azərbaycanın memarlıq tarixində Naxçıvanın şəhərsalma mədəniyyəti.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  ... edilib. 7aprel 2010, sayi:61 5.    Şərq qapısı qəzeti. 1.Fransanın müxtəlif qəzetləri Naxçıvan MR-nin ərazisində olan Duzdağ mədənindən yazır: 2. Naxçıvan Kür-Araz mədəniyyətinin vətənidir. ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 18. İlhami Əliyev. Səfəvi dövrü mənbələri Naxçıvan şəhərinin yaranma tarixi haqqinda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  İLHAMİ ƏLİYEV AMEA Naxçıvan Bölməsi Email: ihamialiyev@yahoo.com   SƏFƏVİ DÖVRÜ MƏNBƏLƏRİ NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN YARANMA TARİXİ HAQQINDA   Bu gün Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi sahəsində ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 19. Yaşar Rəhimov. Rus mənbələri Naxçıvan şəhərinin tarixi haqqinda.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

  Yaşar Rəhimov AMEA Naxçıvan Bölməsi RUS MƏNBƏLƏRI NAXÇIVAN ŞƏHƏRININ TARIXI HAQQINDA Azərbaycan tarixşünaslığında yeni istiqamət alan Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi tarix elmi qarşısında duran mühüm ... Cümə, 25 Noyabr 2011
 20. Hacıfəxrəddin Səfərli. Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin yaranmasi tarixindən.

  Kateqoriya: Simpozium/Simpozium. Məqalələr.

    HАCI FƏХRƏDDİN SƏFƏRLİ АMЕА Nахçıvаn Bölməsi, Tаriх, Еtnоqrаfiyа və Аrхеоlоgiyа İnstitutunun dirеktоru, tаriх еlmləri dоktоru, prоfеssоr  NAXÇIVANDA ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏTİNİN YARANMASI TARİXİNDƏN ... Cümə, 25 Noyabr 2011

Yenidən axtar

Axtarışın parametirləri

Yalnız Axtarış:

Səhifə 1 > 3-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə
Yuxarı qayıt