Simpozium. Məqalələr.

Başlıqa görə sırala 

Göstərmə 
# Məqalənin adı
1 “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Simpozium öz işinə başlamışdır
2 «Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Taıbovun Ç I X I Ş I
3 Mehmet Işikli. Şərqi Anadolu Cənubi Qafqaz mədəni mühitində Ərzurum və Naxçıvan bölgələrinin yeri və önəmi.
4 İbrahim Kazımbəyli. Naxçıvan və İrəvanın qədim əhalisi.
5 Turgut Öcal. Mifoloji baxımdan Ağrı Dağı və Gəmiqaya.
6 Səbuhi İbrahimov. Əlyazmalar Naxçıvanın qədim tarixi haqqında.
7 Firudin Rzayev. Nuh adi ilə yaranmiş qədim türk tayfasi “Naxər”lər.
8 Yaşar Kalafat. Beşmininci ilində türkoloq gözü ilə Naxçıvan.
9 Vəli Baxşəliyev. Dəmir dövrünün şəhəri.
10 Maisə Xanım Rəhimova. Azərbaycanın arxeoloji tədqiqatlarında Naxçıvan abidələrinin yeri.
11 Gülnarə Qənbərova. Azərbaycanın memarlıq tarixində Naxçıvanın şəhərsalma mədəniyyəti.
12 İlhami Əliyev. Səfəvi dövrü mənbələri Naxçıvan şəhərinin yaranma tarixi haqqinda.
13 Yaşar Rəhimov. Rus mənbələri Naxçıvan şəhərinin tarixi haqqinda.
14 Hacıfəxrəddin Səfərli. Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin yaranmasi tarixindən.
15 Abbas Seyidov. Naxçıvan şəhərinin beş min yaşi arxeoloji və yazili qaynaqlarda.
16 Bəhlul İbrahimli. Naxçıvanin qədim şəhərləri: Sumbatan-Dizə.
17 Rəsul Bağırov. Naxçıvançay hövzəsi eneolit dövründə (e.ə. VI-IV minillik).
18 Qadir Əliyev. Naxçıvan MR ərazisindəki siklop tikililər.
19 Nazim Bababəyli, Myung Ga Yaung, Fateh İmat. Naxçıvanda qədim məskunlaşmanin paleocoğrafi şəraitinə dair.
20 Hacı Qadir Qədirzadə. Dörd çay nəzəriyyəsi və Naxçıvanda sivilizasiya məsələsi.

Səhifə 1 > 2-dən

Saytdakı yeriniz: Əsas səhifə SİMPOZİUM Məqalələr
Yuxarı qayıt